Thực hiện Quyết định số: 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2014 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2014, lãnh đạo Phòng đã tập chung chỉ đạo việc xây dựng Chương trình công tác Tư pháp năm 2014 nhằm triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác Tư pháp tại địa phương.
Liên kết hữu ích
Hình ảnh về Ninh Giang
Thăm dò ý kiến
Bạn biết cổng thông tin Huyện Ninh Giang qua nguồn nào?
Qua Internet
Qua tìm kiếm
Qua báo đài
Qua thông tin bạn bè