Đến hẹn lại lên cứ 4 năm 1 lần, cùng với các địa phương khác trong cả nước, huyện nhà lại sôi nổi tổ chức Đại hội TDTT các cấp. Năm 2017 là lần thứ VIII Ninh Giang tổ chức Đại hội TDTT, tiến tới Đại hội TDTT toàn tỉnh, là dịp để biểu dương lực lượng, tìm kiếm, phát hiện tài năng trong phong trào TDTT quần chúng cũng như thể thao thành tích cao. Do đó, mọi công tác chuẩn bị cho ngày hội thể thao đã được huyện triển khai tích cực và chu đáo.
Liên kết hữu ích
Hình ảnh về Ninh Giang
Thăm dò ý kiến
Bạn biết cổng thông tin Huyện Ninh Giang qua nguồn nào?
Qua Internet
Qua tìm kiếm
Qua báo đài
Qua thông tin bạn bè