Thực hiện Quyết định số: 09/QĐ - UBND ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Giang Về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác văn bản; công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực năm 2014, Phòng Tư pháp xây dựng kế hoạch số: 02/KH-TP ngày 25 tháng 02 năm 2014 tổ chức kiểm tra chuyên đề công tác văn bản; công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực đợt 01 đối với 08 xã: Văn Hội, Đông Xuyên, Ninh Thành, Hồng Phúc, Vạn Phúc, Hồng Dụ, Kiến Quốc, Vĩnh Hòa. Sau khi kiểm tra hồ sơ thực tế, Đoàn kiểm tra đã kịp thời chỉ ra những tồn tại hạn chế đối với 03 lĩnh vực trên, cụ thể:
Liên kết hữu ích
Hình ảnh về Ninh Giang
Thăm dò ý kiến
Bạn biết cổng thông tin Huyện Ninh Giang qua nguồn nào?
Qua Internet
Qua tìm kiếm
Qua báo đài
Qua thông tin bạn bè