Để phục vụ sản xuất, nhất là phát triển cây trồng vụ đông, nuôi trồng thủy sản… và chủ động trong công tác làm đất, đổ ải, gieo cấy lúa vụ xuân năm 2017, UBND huyện đã họp, ra quyết định thành lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai công tác làm thủy lợi vụ đông xuân năm 2016 - 2017.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, những năm qua, cấp uỷ, chính quyền xã Hưng Long đã dồn sức, nỗ lực phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới và đạt nhiều kết quả tích cực. Người dân đã thể hiện được vai trò làm chủ của mình không ngừng lao động sản xuất, góp công, góp của cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.
Sáng 01/6, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6/2016 để nghe báo cáo về các nội dung: Báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2021; Tờ trình về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Tờ trình về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương. Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.
Liên kết hữu ích
Hình ảnh về Ninh Giang
Thăm dò ý kiến
Bạn biết cổng thông tin Huyện Ninh Giang qua nguồn nào?
Qua Internet
Qua tìm kiếm
Qua báo đài
Qua thông tin bạn bè